Kompetensområden & Tjänster

Kompetensområden

Jag har flera års erfarenhet av att arbeta med affärs- och verksamhetsutveckling inom olika branscher och har arbetat med olika delar av organisationen inom såväl små som stora företag. De områden som jag framförallt arbetar med är:

Strategi

Sätta och klargöra verksamhetens riktning och skapa en tydlig och gemensam bild över vart vi ska och hur vi ska ta oss dit.

Processer

Definiera och beskriva verksamhetens alla processer, deras samverkan och skapa helhetsförståelse och struktur.

Organisation

Tydliggöra roller, utveckla ledarskap, medarbetarskap och skapa effektiva team och arbetsgrupper.

Kvalitetsutveckling

Mäta, följa upp och skapa hållbara system för ständig förbättring.

Förändringsledning

Involvera, kommunicera och skapa förståelse och engagemang.

"Anneli har en genuin kompetens inom sitt område som bottnar från 'verkligheten' med egna uppdrag från olika verksamheter och roller i operation och ledning."

"Anneli gav oss struktur, verktyg och var med och utvecklade oss som grupp. Vårt bolag har fått positiv feedback på vår strategiprocess bland annat från våra externa revisorer."

Tjänster

Jag arbetar alltid tillsammans med mina uppdragsgivare. Tillsammans bestämmer vi upplägg och hittar arbetsmetoder och verktyg som passar för den aktuella verksamheten och situationen. Jag utmanar invanda mönster, ger förslag till förändringar, coachar och fungerar som bollplank. Jag bryr mig, är inte rädd för att ifrågasätta och jag försöker alltid att se till helhetens bästa. Exempel på tjänster som jag erbjuder:
  • Mötesfacilitering
  • Förändringsledning
  • Projektledning
  • Coachning
  • Seminarier
  • Interimsuppdrag

Kortare och längre uppdrag

Mina uppdrag brukar variera både i insats och i längd över tid. Jag kan vara mer eller mindre aktiv och synlig och under en kortare eller en längre period. Handlar det om att starta upp ett förändringsarbete kan jag vara med inledningsvis för att komma igång, skapa struktur och påbörja nya arbetssätt. När en förändring ska genomföras kan jag tillsammans med er vara med och aktivt driva förändringen eller så kan jag finnas med i bakgrunden för att följa upp, utvärdera och vara bollplank. Jag kan också rycka in om någon ska vara ledig under en längre tid eller om ni över en period behöver en extra resurs. Här finns många versioner på upplägg. Kontakta mig så kan vi diskutera vad som skulle passa bäst för er.

Hur är också viktigt

För att skapa förändring behöver vi tänka och agera annorlunda. Arbetsmetoder vi väljer, miljön vi arbetar i och stämningen vi skapar påverkar resultatet. Med enkla medel kan vi få ett kreativt och konstruktivt arbetsklimat.

Hur är det att samarbeta med mig?

De som bäst kan svara på hur det är att samarbeta med mig är mina referenser. Läs vad de tycker.

Kontakt

 

Tveka inte att kontakta mig

Slå mig en signal eller skicka ett mail. Du kan också skicka ett meddelande här på min hemsida.
Tel. +46 (0)708 62 55 69
anneli.eklof@abusinessboost.se