Kontakt

Hör av dig

Slå mig en signal eller skicka ett mail för att berätta om din verksamhet och det som ni står mitt i eller har framför er. Tillsammans kan vi diskutera hur ett eventuellt samarbete skulle kunna gå till. Du kan också skicka ett meddelande här på min hemsida. Mina kontaktuppgifter hittar du nedan.


"Anneli är en mycket god lyssnare och tar sig verkligen tid att förstå problemställningen innan hon snabbt glider till handling på ett kreativt och effektivt sätt."