Referenser

Referenser

Under mina år som managementkonsult har jag kommit i kontakt med många företag inom olika branscher. Mina uppdragsgivare och medverkande i uppdragen har haft olika roller. Nedan finns exempel på vad några har tyckt om vårt samarbete. Här är Louise, Peter, Gunilla och Maria:

Louise Hydling, HR-chef Stena Aluminium AB

"Jag har haft förmånen att jobba ihop med Anneli under några års tid. Det första uppdraget handlade om att stötta ledningsgruppen i ett förändringsarbete för hela organisationen. Detta samarbete ledde till ett mer omfattande arbete med vår strategiprocess. Anneli gav oss struktur, verktyg och var med och utvecklade oss som grupp. Vårt bolag har fått positiv feedback på vår strategiprocess bland annat från våra externa revisorer. Annelis största styrkor är att hon har ett stort engagemang, ger energi och är inlyssnande. Anneli har ett personligt engagemang för sina kunder, inte bara kopplat till uppdraget utan är genuint intresserad över vår utveckling. Detta uppskattar jag enormt!"


Peter Kihlgren, VD Kemira Kemi AB

"Samarbetet med Anneli är enkelt, rätt fram och baserat på dialog. Anneli har varit bollplank och har stöttat oss i vårt arbete med vår strategi för att uppnå satta mål. Anneli är lyhörd, kreativ och är duktig på att summera gruppens synpunkter. Vårt arbete blev mycket effektivare och diskussionerna mer fokuserade när Anneli faciliterade vårt arbete."


Gunilla Carlsson, Kommunikationschef Sydskånes avfallsaktiebolag SYSAV

"Anneli är lätt att samarbeta med. Hon är tydlig, initiativrik och stämmer av förändringar. Anneli var rådgivande och stödjande i framtagande av nya arbetssätt och ett nytt styrkort för vår avdelning. Förutom sin expertkompetens inom området så har Anneli stort tålamod, är uthållig och sprider glädje och omtanke till alla hon jobbar med. Jag tycker det är ett rent nöje att samarbeta med Anneli!"

Maria Graner, Generalsekreterare Folkbildningsrådet

"Anneli har hjälpt oss på Folkbildningsrådet med att dokumentera och utveckla våra processer och vår verksamhetsplanering. Anneli är en lyhörd och lösningsfokuserad konsult, som med stor kunnighet och skickligt ledarskap lotsat oss framåt i arbetet. Vi har genomfört ett stort antal längre workshops tillsammans, och Anneli har hjälpt oss att se på vår verksamhet med nya ögon. Hon är hela tiden angelägen om att skapa ett gott resultat som blir hållbart i längden, vilket har betytt att hon både har drivit på oss framåt i arbetet och förmått oss att stanna upp och verkligen hitta lösningar på viktiga frågor. Att arbeta med Anneli är både givande och roligt, hon är prestigelös, nyfiken och har varit uppskattad av hela vår personalgrupp."
Här är vad Linus, Linda, Christoffer och Liselott tycker:

Linus Ferenzy, Produktionschef Nordvalls Etikett AB
"Jag har arbetat tillsammans med Anneli i diverse förbättringsarbete både när hon varit konsult och kollega. Anneli är lättsam och positiv och hon har den där extra motorn för att driva projekt framåt. Hon stöttar och hjälper en på vägen. Anneli är nyfiken och frågvis på ett lättsamt och positivt sätt. Hon inger förtroende hos de som hon samarbetar med. Hon kan förmedla och förankra förbättringsarbete som håller i längden."         


Linda Rosén, Enhetschef Folkbildningsrådet

"Det är enkelt, produktivt och roligt att samarbeta med Anneli! Anneli har hjälpt oss att kartlägga våra processer och i det arbetet synliggöra behovet av enkelhet och överblick. Hon har även arbetat med oss i utvecklingen av vår verksamhetsplanering och uppföljning. Hon har bidragit till att vi har mer strukturerade arbetssätt och en gemensam bild av vart vi är på väg och hur vägen dit ska se ut. Sammantaget har detta ökat kvaliteten i vår verksamhet."


Christoffer Malm, Teknisk Förvaltningssamordnare Castellum

"Anneli är en god lyssnare, det är lätt att få förtroende för henne. Detta är viktigt i ett förändringsarbete där man behöver öppna sig och våga säga sanningen om vad man tycker. Anneli är en god moderator som ser till att alla får möjlighet att säga sin åsikt och ställer direkta frågor till enskilda tystare personer för att få med alla."

Liselott Widerström, Key Account Manager och Chef Kundsupport Nordvalls Etikett AB

"Det är väldigt enkelt och givande att samarbeta med Anneli. Hon är strukturerad och har en bra kombination av att vara målinriktad, konstruktiv och trevlig. Hon är engagerad och bidrar till en positiv stämning. Hon blir lätt en del av gruppen. I möten jag har haft med Anneli har hon en förmåga att hålla ihop helheten, den röda tråden och se till att alla är engagerade och delaktiga. Samtidigt som vi har nått resultat har vi utvecklats som grupp."
Här kommer ytterligare några referenser. Detta är vad Fredrik, Lena, Agneta, Lennart och Anders tycker:

Fredrik Pettersson, VD Stena Recycling AB

"Att samarbeta med Anneli har alltid varit inspirerande och givande. Hon har en bra förmåga att ta in verksamhetens förutsättningar och applicera till både teori och praktik för att utvecklas inom det aktuella området.
Det första uppdraget som Anneli hade för oss var ett arbete om förändringsledning. Det var ett samarbete som fungerade mycket bra, vilket gjorde att vi fortsatte samarbeta med Anneli för att hitta ett effektivt arbete med vår strategiprocess. Anneli är alltid förberedd, leder möten och forum så de innehåller bra fokus, alla är involverade och väl förberedda och skapar tydliga värden i sitt uppdrag. Hon har en genuin kompetens inom sitt område som bottnar från 'verkligheten' med egna uppdrag från olika verksamheter och roller i operation och ledning. Hon har själv varit ansvarig för operativa verksamheter och suttit i ledande positioner i bolag, vilket gör att hon lätt kan knyta an till utmaningar och frågeställningar och lotsa gruppen fram till att både äga frågan och svaret."

Lena Cronenberger, Site Controller Kemira Kemi AB

"Anneli är lyhörd och lätt att samarbeta med. Hon ser sammanhang väldigt snabbt och har hjälpt till med frågeställningar som vi inte lyckas formulera själva. Anneli lyssnar, begrundar och kommer ofta med en klockren analys.
Anneli har hjälpt oss med vårt strategiska arbete. Hon har hjälpt oss med helikopterperspektivet och att prioritera. Detta har gjort att vi tagit stora kliv framåt. Även om Anneli har ett koncept hon utgår ifrån, känns det inte som om det är påtvingat. Man kan anpassa mycket efter egna behov och därmed få större chans att det man kommit fram till verkligen används. Hon är också väldigt noga med att alla verkligen förstår varför vi gör detta, hon stressar inte igenom utan allt skall vara genomarbetat. Hon sammanfattar och dokumenterar bra efter varje dag. Efter att man haft ett par dagar med Anneli är alla lika övertygade om att det är rätt väg."

Lennart Gustafsson, General Manager Luxaflex Scandinavia AB
"Anneli har varit med och beskrivit vår verksamhets övergripande processer och tillsammans med oss utvecklat Luxaflex Scandinavias processmodell. Vi har låtit vårt intranät bli plattform för modellen och varje process och dess ägare/ledare har en egen sida på intranätet. Vi kör helt enligt processmodellen idag. Det fungerar bra för oss."

Agneta Nyrén, Verksamhetsutvecklare Länsförsäkringar Skåne

"Det är lätt att samarbeta med Anneli. Jag uppfattar henne som en genuint intresserad och engagerad person, som vill åstadkomma bra resultat. Hon har varit med och utvecklat och förenklat vår affär. Anneli är kunnig inom process- och verksamhetsutveckling och hjälpte oss med struktur och metodik. Vi planerade workshopar och hemarbete tillsammans. Min roll var intern projektledare (med verksamhetskunskapen) och Anneli agerade extern projektledare (stod för struktur, metod etc). Anneli ledde workshoparna, dokumenterade, lyssnade in sig hos medarbetarna och kom snabbt in i en inte helt okomplicerad verksamhet. Hon bidrog också med andra sätt att tänka kring olika frågor, vilket är värdefullt för att utvecklas. Anneli lyssnar in de som deltar i arbetet och ser till att få med alla. Eftersom hon som person är positiv, prestigelös och samtidigt vänligt drivande, så lyckas det för det mesta. Deltagarna blir engagerade, eftersom de känner att de blir hörda och att deras insatser är viktiga. Det är en bra förmåga att kunna skapa en så positiv inställning i projektgrupper och samtidigt kunna driva på så att det hela tiden går framåt och på rätt spår. Anneli är kunnig och engagerad, har lätt för att ta folk och uppskattades av alla vi arbetade med. Det är inte alltid så när man har inne konsulter i verksamheten."

Lennart Albertsson, Business Leader EFS South Sweden, VD Kemira Kemi AB 2008-2017

"Anneli kom snabbt in i vårt företag och blev ett 'vi' med oss. Hon är duktig på att lyssna, skaffa sig förståelse och sätta sig in i verksamheten. Hon kunde snabbt se våra behov och hon hjälpte oss sedan att förstå vad vi behövde utveckla. Anneli har lärt mig flera enkla modeller och verktyg som jag har kunnat använda i andra sammanhang."

Anders Möller, VD Skånska Energi
"Jag har arbetat med Anneli till och från under många år och har haft hjälp med det mesta vad gäller management consulting allt från affärsplanearbete, strategier till affärskoncept och processbeskrivningar. Det är väldigt lätt och prestigelöst att jobba med Anneli. Hon är en mycket god lyssnare och tar sig verkligen tid att förstå problemställningen innan hon snabbt glider till handling på ett mycket kreativt och effektivt sätt."

Kontakt

 

Tveka inte att kontakta mig

Slå mig en signal eller skicka ett mail. Du kan också skicka ett meddelande här på min hemsida.
Tel. +46 (0)708 62 55 69
anneli.eklof@abusinessboost.se