På gång

Kvalitet- och hållbarhetsstrateg på Nowaste Logistics

Sedan november 2023 arbetar jag som Kvalitet- och hållbarhetsstrateg på Nowaste Logistics i Helsingborg. Vi utvecklar logistiklösningar och levererar tredjepartslogistik till företag inom alla branscher. Vår vision är "Utveckling med omtanke" vilket innebär att vi har kunden, våra medarbetare, miljön och alla våra andra intressenter i fokus när vi skapar dagens och framtidens lösningar.

Förändringsledning i chefsnätverket The New Boss 

Vi har haft årets femte nätverksträff för chefer i Halmstad. Den här gången pratade vi om att leda i förändring. Vi fick en genomgång av verktyget "Förändringens fyra rum" och hur detta kan användas för att få bestående effekt. Deltagarna som var med delgav frikostigt av sina erfarenheter och gav tips för att lyckas. Som alltid är det helt avgörande att alla förstår varför vi ska genomföra en förändring. Öppenhet och tillit är också viktigt för att vi ska nå gemensamma resultat.

Hållbarhet för små och medelstora bolag

I oktober 2023 har jag varit på en hållbarhetsutbildning i Stockholm. Vi har gått igenom hur vi steg för steg kan skapa en gemensam förståelse och grund för hållbarhet i verksamheten, hur vi kan analysera vår och våra intressenters påverkan och betydelse, hur vi utifrån detta tillsammans med vår ambitionsnivå prioriterar och tar fram fokusområden och mål. Det har varit en intressant och givande utbildning. Det är roligt att träffa och diskutera med andra som också tycker det är roligt och viktigt att arbeta med hållbarhet. Vi har mycket att lära av varandra.

Personaldag med fokus på gemensamma värderingar

Efter en gedigen planering och omfattande förberedelser blev det så äntligen dags för en efterlängtad personaldag. Det är ett företag som har växt mycket de senaste åren, både genom organisk tillväxt och förvärv. Det är många nya medarbetare och alla behöver känna till och förstå företagets värderingar som ska fungera som en kompass eller GPS i hur vi är och agerar på arbetet.
Vi hade en inspirerande och givande dag med bland annat en övning där alla utifrån värderingarna fick vara med och diskutera hur vi skulle agera i vissa vardagliga situationer.

Effektiva möten - allas ansvar

Jag har blivit inbjuden som inspirationsföreläsare till ledarnätverket The New Boss i Kristianstad. Temat för dagen var effektiva möten. Vi konstaterar att vi spenderar mycket av vår tid i möten och det finns en hel del att göra kring dessa, både när det gäller förberedelser, genomförande och efterarbete. Det första och mest självklara är att alla möten ska ha ett tydligt syfte, mål och en agenda. Spelregler för vad som gäller på det aktuella mötet är ett enkelt och bra verktyg. Alla som deltar är på detta sätt medansvariga till att det blir ett effektivt, givande och roligt möte.

Ledarskap - Hur blir vi när vi ballar ur?

Höstens ledarnätverk The New Boss i Halmstad startar med en föreläsning om personlighetsanalys och hur vi kan bli när vi inte är vårt bästa jag, till exempel när vi är stressade. Våra styrkor och extrema beteenden leder ofta till framgång men i vissa situationer kan de skapa problem. I värsta fall kan det leda till att medarbetare slutar och vi blir mindre effektiva. Grunden är att vara medveten om sina beteenden.


Strategi "One Company"

Under året har jag varit med en ledningsgrupp och hjälpt dem att ta fram en strategi för de kommande tre åren. Flera bolag har slagits samman och det de ska göra framåt är att skapa ett gemensamt företag. Kultur & kompetens, Gemensamma processer & system samt Utveckling & affärer är deras fokusområden. 
Det har varit ett lärorikt uppdrag. Nu ska det bli roligt att följa framstegen. Här en bild från miljön som vi har arbetat i.


Hållbart ledarskap

Vi har haft ännu en nätverksträff med The New Boss i Halmstad i maj 2023. Temat den här gången var hållbart ledarskap. Vi diskuterade vårt ansvar som ledare och individer i att ta lead i hållbarhetsarbetet både på företaget och privat. Vi ska ha fokus framåt på det vi kan bidraga med och göra och vi ska synliggöra och uppmärksamma de små och stora steg vi tar. Ord som öppenhet, tillit, ödmjukhet, ärlighet, mod och samarbete nämndes. Ta hjälp och hämta inspiration av andra som har kommit längre. 

HLR på liv och död

I maj 2023 var jag som representant från A Business Boost tillsammans med ett antal andra företag i Ängelholm med på en utbildning i första hjälpen och hjärt- och lungräddning. Vi fick lära oss att göra återupplivningsförsök både med handkraft och hjärtstartare. Det var en lärorik och intressant utbildning som behöver repeteras med jämna mellanrum. 

Hållbarhetsredovisning

Idag har vi pratat om hur vi kan skapa en hållbarhetsredovisning som både följer de senaste lagarna och kraven samtidigt som den på ett pedagogiskt och tydligt sätt visar vår ambition med vårt företag och var vi står idag. Utmaningen för många företag nu är att verkligen integrera hållbarhetsarbetet i den dagliga verksamheten och slå ihop allt till en "Hållbar affärsstrategi".

Hälsa som framgångsfaktor

Ny nätverksträff i mars 2023 med Handelskammaren och The New Boss i Halmstad. Den här gången pratade vi om att leda med hälsa som framgångsfaktor. Fysisk aktivitet påverkar vår stresshantering, kreativitet och exekutiva förmåga liksom sömnen påverkar hur vi löser problem. Detta kan tyckas självklart men det är bra att påminna sig själv. Både som ledare och medarbetare har vi ett eget ansvar att ta hand om vår hälsa. Även de små stegen och lyften är viktiga och spelar roll.

Konstruktiv feedback

Då är nätverket The New Boss för chefer i Halmstad uppstartat. Vid första träffen kom drygt 20 personer från olika lokala företag. Vi pratade konstruktiv feedback och deltagarna delgav generöst av sina egna erfarenheter och utmaningar kring feedback. Vi konstaterar att det börjar med oss själva. Vi har alla ett ansvar att både ge, ta emot och efterfråga feedback. Konstruktiv feedback har ett syfte - att bevara, förstärka eller förändra.

Nytt nätverk i Halmstad

I januari 2023 startar Sydsvenska Handelskammaren upp ett nytt chefsnätverk The New Boss i Halmstad. Jag har fått äran att vara vara facilitator för detta nätverk. Vi kommer att träffas 5 gånger per år för att prata ledarskap och utbyta erfarenheter. Varje träff har ett eget tema. Vid första tillfället ska vi diskutera konstruktiv feedback som är ett kraftfullt verktyg för att utveckla både individer och verksamheter.

Företagsdagarna i Ängelholm

I september 2022 anordnade Ängelholms näringsliv en företagsmässa B2B. Jag fick förmånen av att vara moderator och inspiratör för Business Breakfast som handlade om ledarskap. Jag pratade bland annat om dialog och bildbyte som är effektiva verktyg för att skapa gemensamma målbilder och göra arbetsgrupper till team. 

Diplomerad Hållbarhetsstateg

I mars 2022 har jag varit på kurs i Stockholm och utbildat mig till Hållbarhetsstrateg. Det har varit en intressant utbildning där vi har gått igenom vad hållbarhet är, olika verktyg för analys samt hur man planerar och organiserar ett hållbarhetsarbete och väver in det i den dagliga verksamheten.

Företagsbesök hos
A Business Boost

I mars 2022 har jag som nystartat företag i Ängelholm fått presentera mig för Ängelholms Kommunledning och Ängelholms Näringsliv. Jag berättade om mina kompetensområden och vad jag gör. Vi diskuterade förändringsledning och kom bland annat in på ordet självklart som betyder att det är klart för mig själv men inte nödvändigtvis för alla andra.

Ängelholms Näringslivs Magasin Nr 1 2022

A Business Boost hälsas välkommen som nytt företag till Ängelholms Näringsliv och presenteras i deras tidning. Anledningen till att jag har blivit kund är att jag vill lära känna näringslivet och vad som är på gång i mitt närområde. Samtidigt vill jag att företagen runt omkring mig ska veta att jag finns här. Jag hoppas att få utöka mitt nätverk och hitta fler lokala samarbeten.

Kontakt

Tveka inte att kontakta mig

Slå mig en signal eller skicka ett mail. Du kan också skicka ett meddelande här på min hemsida. 
Tel. +46 (0)708 62 55 69
anneli.eklof@abusinessboost.se