På gång

Hållbart ledarskap

Vi har haft ännu en nätverksträff med The New Boss i Halmstad i maj 2023. Temat den här gången var hållbart ledarskap. Vi diskuterade vårt ansvar som ledare och individer i att ta lead i hållbarhetsarbetet både på företaget och privat. Vi ska ha fokus framåt på det vi kan bidraga med och göra och vi ska synliggöra och uppmärksamma de små och stora steg vi tar. Ord som öppenhet, tillit, ödmjukhet, ärlighet, mod och samarbete nämndes. Ta hjälp och hämta inspiration av andra som har kommit längre. 

HLR på liv och död

I maj 2023 var jag som representant från A Business Boost tillsammans med ett antal andra företag i Ängelholm med på en utbildning i första hjälpen och hjärt- och lungräddning. Vi fick lära oss att göra återupplivningsförsök både med handkraft och hjärtstartare. Det var en lärorik och intressant utbildning som behöver repeteras med jämna mellanrum. 

Hållbarhetsredovisning

Idag har vi pratat om hur vi kan skapa en hållbarhetsredovisning som både följer de senaste lagarna och kraven samtidigt som den på ett pedagogiskt och tydligt sätt visar vår ambition med vårt företag och var vi står idag. Utmaningen för många företag nu är att verkligen integrera hållbarhetsarbetet i den dagliga verksamheten och slå ihop allt till en "Hållbar affärsstrategi".

Hälsa som framgångsfaktor

Ny nätverksträff i mars 2023 med Handelskammaren och The New Boss i Halmstad. Den här gången pratade vi om att leda med hälsa som framgångsfaktor. Fysisk aktivitet påverkar vår stresshantering, kreativitet och exekutiva förmåga liksom sömnen påverkar hur vi löser problem. Detta kan tyckas självklart men det är bra att påminna sig själv. Både som ledare och medarbetare har vi ett eget ansvar att ta hand om vår hälsa. Även de små stegen och lyften är viktiga och spelar roll.

Konstruktiv feedback

Då är nätverket The New Boss för chefer i Halmstad uppstartat. Vid första träffen kom drygt 20 personer från olika lokala företag. Vi pratade konstruktiv feedback och deltagarna delgav generöst av sina egna erfarenheter och utmaningar kring feedback. Vi konstaterar att det börjar med oss själva. Vi har alla ett ansvar att både ge, ta emot och efterfråga feedback. Konstruktiv feedback har ett syfte - att bevara, förstärka eller förändra.

Nytt nätverk i Halmstad

I januari 2023 startar Sydsvenska Handelskammaren upp ett nytt chefsnätverk The New Boss i Halmstad. Jag har fått äran att vara vara facilitator för detta nätverk. Vi kommer att träffas 5 gånger per år för att prata ledarskap och utbyta erfarenheter. Varje träff har ett eget tema. Vid första tillfället ska vi diskutera konstruktiv feedback som är ett kraftfullt verktyg för att utveckla både individer och verksamheter.

Företagsdagarna i Ängelholm

I september 2022 anordnade Ängelholms näringsliv en företagsmässa B2B. Jag fick förmånen av att vara moderator och inspiratör för Business Breakfast som handlade om ledarskap. Jag pratade bland annat om dialog och bildbyte som är effektiva verktyg för att skapa gemensamma målbilder och göra arbetsgrupper till team. 

Diplomerad Hållbarhetsstateg

I mars 2022 har jag varit på kurs i Stockholm och utbildat mig till Hållbarhetsstrateg. Det har varit en intressant utbildning där vi har gått igenom vad hållbarhet är, olika verktyg för analys samt hur man planerar och organiserar ett hållbarhetsarbete och väver in det i den dagliga verksamheten.

Företagsbesök hos
A Business Boost

I mars 2022 har jag som nystartat företag i Ängelholm fått presentera mig för Ängelholms Kommunledning och Ängelholms Näringsliv. Jag berättade om mina kompetensområden och vad jag gör. Vi diskuterade förändringsledning och kom bland annat in på ordet självklart som betyder att det är klart för mig själv men inte nödvändigtvis för alla andra.

Ängelholms Näringslivs Magasin Nr 1 2022

A Business Boost hälsas välkommen som nytt företag till Ängelholms Näringsliv och presenteras i deras tidning. Anledningen till att jag har blivit kund är att jag vill lära känna näringslivet och vad som är på gång i mitt närområde. Samtidigt vill jag att företagen runt omkring mig ska veta att jag finns här. Jag hoppas att få utöka mitt nätverk och hitta fler lokala samarbeten.

Kontakt

Tveka inte att kontakta mig

Slå mig en signal eller skicka ett mail. Du kan också skicka ett meddelande här på min hemsida. 
Tel. +46 (0)708 62 55 69
anneli.eklof@abusinessboost.se